Chytil Carp Tour 2012 Jestřabice

Výsledky  Tým Kusy Celkem
1. CT Sádra 29 ks 138.53 kg
2. fishingclub.cz 27 ks 138.39 kg
3. CT Hostěradice - Chlupice 20 ks 115.32 kg
4. CHEGUEVARA 18 ks 100.75 kg
5. CT Berounka 13 ks 69.28 kg
6. AVID CARP 13 ks 67.32 kg
7. Lidský zrůdy 15 ks 61.90 kg
8. CT Miroslav 11 ks 59.90 kg
9. Carp Deaf 10 ks 51.38 kg
10. Rulanda šedá 4 ks 50.68 kg
11. Chytil II. 8 ks 44.88 kg
12. CT Jalubí 5 ks 43.36 kg
13. VOJO team 8 ks 37.37 kg
14. Carpe Diem 5 ks 35.46 kg
15. Mám okno :-) 6 ks 31.58 kg
16. Raketa 4 ks 21.56 kg
17. Chytil I. 5 ks 20.61 kg
18. Wandoch.com 4 ks 18.88 kg
19. Milo Brno 3 ks 17.19 kg
20. Korum Carp Team 2 ks 9.00 kg
21. Kaprňáci 1 ks 8.00 kg
22. Oto team 1 ks 4.90 kg